Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.45, DOI: 10.7862/rb.2014.45

ANALIZA TECHNICZNA I FINANSOWA WARIANTÓW OGRZEWANIA WODY Z WYKORZYSTANIEM POMP CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMAMI ROZSĄCZANIA WODY DESZCZOWEJ W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Dorian CZARNIECKI, Daniel SŁYŚ

DOI: 10.7862/rb.2014.45

Streszczenie

Prognozy i ogólnoświatowe trendy pokazują, że w najbliższych latach, a także w dalszej przyszłości, trzeba się liczyć ze znacznym wzrostem kosztów energii w stosunku do kosztów budowli, konstrukcji czy samych urządzeń, w tym grzewczych. W wyniku tego można zauważyć tendencje do stosowania rozwiązań energooszczędnych, które umożliwiają przede wszystkim obniżenie kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej, ale również ochronę środowiska naturalnego. Główną przyczyną tego podejścia są właśnie rosnące ceny tradycyjnych nośników energii oraz poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy technicznej i finansowej systemu podgrzewania wody do podlewania w obiektach przeznaczonych do produkcji roślinnej. Podlewanie roślin w szklarniach jest czynnością niezwykle istotną, a właściwie niezbędną dla ich prawidłowego rozwoju. W systemie ogrzewania wykorzystano gruntową pompę ciepła współpracującą z instalacją odprowadzającą wody deszczowe, pozwalającą na uzyskanie wysokiej wydajności poboru ciepła z gruntu poprzez jego nawilżanie. Przeanalizowano możliwe warianty pracy instalacji.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]    Czarniecki D., Słyś D.: Możliwości poprawy efektywności pomp ciepła współpracujących z systemami rozsączania wody deszczowej, Materiały Konferencyjne IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INFRAEKO 2014, Rzeszów-Kraków 2014.

[2]    Słyś D.: Retencja i infiltracja wód deszczowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008.

[3]    Pisarev V., Nowak K.: Analiza techniczna i ekonomiczna ogrzewania wody z wykorzystaniem pompy ciepła do podlewania zieleńców i ogrodów, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, nr 283, Rzeszów 2012.

[4]    Lisiecka J.: Wymagania wodne ogórka, www.e-warzywnictwo.pl [dostęp:
3 marzec 2014 r.].

[5]    Kołota E., Orłowski M., Biesiada A.: Warzywnictwo, Wydawnictwo UWP, Wrocław 2007.

[6]    Dz.U. z 2002 Nr 8, poz. 70, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie kreślenia przeciętnych norm zużycia wody.

[7]    Pisarev V.: Projektowanie instalacji grzewczych z pompami ciepła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013.

[8]    Pisarev V., Nowak K.: Analiza techniczna i ekonomiczna pracy gruntowej pompy ciepła na gruntach różnej wilgotności, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, nr 283, Rzeszów 2012.

[9]    Rubik M.: Pompy ciepła. Poradnik, Ośrodek Informacji: „Technika instalacyjna
w budownictwie”, Warszawa 2000.

[10]  PN 92/B-01706: Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu.

[11]  Danielewicz J., Gołecki K.: Projektowanie kotłowni, katalog De Dietrich 2006.

[12]  Katalog firmy Viessmann, www.viessmann.pl [dostęp: 3 marzec 2014 r.].

[13]  Słyś D., Kordana S.: Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych, Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”, Krosno 2013.

[14]  Podymniak M.: Uprawa w starych szklarniach, Hasło Ogrodnicze, nr 2/2006, www.ho.haslo.pl [dostęp: 3 marzec 2014 r.].

[15]  Ile kosztują ogórki w Polsce?, www.cenynaswiecie.pl [dostęp: 3 marzec 2014 r.].

[16]  Bartczak M.: Koszty produkcji ogórków, www.ogrodinfo.pl [dostęp: 3 marzec 2014 r.].

[17]  Kusto Z.: Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła, IMP PAN, Gdańsk 2006.

[18]  Cennik skrzynek rozsączających, www.kamaonline.pl [dostęp: 3 marzec 2014 r.].

[19]  Ceny prądu w Polsce, http://zaklad.energetyczny.w.interia.pl. [dostęp 17 listopada 2013].

[20]  Królikowska J., Królikowski A.: Opłaty za odprowadzanie wód opadowych - potrzeby i możliwości, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15, 2013.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA TECHNICZNA I FINANSOWA WARIANTÓW OGRZEWANIA WODY Z WYKORZYSTANIEM POMP CIEPŁA WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMAMI ROZSĄCZANIA WODY DESZCZOWEJ W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

AUTORZY:
Dorian CZARNIECKI (1)
Daniel SŁYŚ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(0) Politechnika Rzeszowska, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6, tel. + 48 (017) 7432409, fax: (017) 8651172, e-mail: doriancz@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, 35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 6, tel. + 48 (017) 8651784, fax: (017) 8651172, e-mail: daniels@prz.edu.pl

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.45

SŁOWA KLUCZOWE:
wody opadowe, pompa ciepła, gruntowy wymiennik ciepła

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/124

DOI:
10.7862/rb.2014.45

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.45

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-07-10

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności