Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.41, DOI: 10.7862/rb.2014.41

BADANIA DYNAMICZNE OBIEKTÓW MOSTOWYCH NIEPODLEGAJĄCYCH OBCIĄŻENIOM PRÓBNYM W KONTEKŚCIE MONITORINGU STANU KONSTRUKCJI

Marcin TEKIELI, Łukasz MICHALSKI

DOI: 10.7862/rb.2014.41

Streszczenie

W artykule przeanalizowano zasadność przeprowadzania badań obiektów mostowych, które zgodnie z obowiązującym prawem nie podlegają procedurze próbnych obciążeń dopuszczających obiekt do eksploatacji (długość przęsła nie przekracza 20m)[3]. Analiza polegała na porównaniu wyników badań statycznych i dynamicznych dla dwóch obiektów mostowych. Wyniki uzyskane w trakcie badań polowych porównano również z wynikami otrzymanymi z wykorzystaniem modeli numerycznych konstrukcji. Wskazano istotne rozbieżności dla rzeczywistych i otrzymanych z modelu wyników dla jednego z obiektów. Przedstawiono możliwe przyczyny pojawienia się rozbieżności i zaproponowano wykorzystanie badań dynamicznych jako elementu systemu do oceny i monitoringu stanu obiektu mostowego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Wenzel H.: Health Monitoring for Bridges, Vienna, Austria, Wiley, 2009.
  2. Boller C., Chang FK., Fujino Y.: Encyclopedia of Structural Health Monitoring”, Wiley, 2009.
  3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
  4. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
  5. PN–S–10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
  6. Projekt Wykonawczy. Przebudowa przepustu w km 674+504 w ciągu drogi krajowej nr 7 Gdańsk – Chyżne w miejscowości Libertów. Biuro Projektowo-Badawcze Promost, Wrocław, 2003.
  7. Projekt Wykonawczy. Przebudowa wiaduktu km 443+050.39 drogi krajowej nr 4 wraz budo-wą dróg dojazdowych i murów oporowych w rejonie obiektu. Transprojekt – Kraków Sp. z o. o., Kraków,  2004.

Podsumowanie

TYTUŁ:
BADANIA DYNAMICZNE OBIEKTÓW MOSTOWYCH NIEPODLEGAJĄCYCH OBCIĄŻENIOM PRÓBNYM W KONTEKŚCIE MONITORINGU STANU KONSTRUKCJI

AUTORZY:
Marcin TEKIELI (1)
Łukasz MICHALSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.41

SŁOWA KLUCZOWE:
dynamika konstrukcji, obiekty mostowe, symulacja, obciążenia próbne, monitoring stanu konstrukcji (SHM), wykrywanie uszkodzeń konstrukcji

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/120

DOI:
10.7862/rb.2014.41

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.41

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-06-08

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności