Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2021.04, DOI: 10.7862/rb.2021.4

CHARCTERISTICS OF NEW BUILDINGS IN THE IMPACT AREA OF A LARGE CITY

Anna SIKORA
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2021.4

Abstract

The existence of many field estates, despite their apparent order, from the landscape point of view is chaotic, incoherent and inefficient in terms of communication. The article attempts to create a typology of the most characteristic layouts of housing estates and to indicate the main factors influencing the formation of building complexes. The subject of the study is the analysis of the specificity of the spatial development of suburban zones in three cities: Rzeszów, Poznań and Warsaw. The aim of the analysis is to show the similarities and differences in selected areas. The implementation effect is the recognition of the nature of the buildings spreading outside the city’s territory. Determining the typology of buildings that can be located in specific areas may also help in practice of issuing decisions on development conditions. The catalogue of possible solutions, together with the analysis of the produced communication systems, will allow to forecast the spatial shape of future investments and, consequently, to optimize the provisions limiting pathological solutions.

Full text (pdf)

References

[1] Gołab-Korzeniowska M., Węcławowicz-Bilska E., Wójtowicz-Wróbel A.: Małe miasta w obszarach oddziaływania metropolii. Przykład Krakowa. Politechnika Krakowska. Kraków 2019.

[2] Sikora A., Hrehorowicz-Gaber H.: Przekształcenia nowych terytoriów miejskich na przykładzie Rzeszowa. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal Of Civil Engineering, Environment and Architecture, t. XXXIV, z. 64 (4/1/17), pp. 315–322, DOI: 10.7862/rb.2017.215.

[3] Szymańska D. Biegańska J.: Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane. Studia Miejskie tom 4 (2011).

[4] Śleszyński P., Nowak M.J., Legutko-Kobus P., Hołuj A., Lityński P., Jadach-Sepioło A. Blaszke M.: Suburbanizacja w Polsce jako wyzwania dla polityki rozwoju. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2021.

[5] Ćwik A., Hrehorowicz-Gaber H.: Causes and effects of spatial chaos in the Polish Carpathians – a difficult way to sustainable development. European Countryside 2021, 13(1), pp. 153–174.

[6] Śleszyński P., Deręgowska A., Kubiak Ł., Sudra P., Zielińska B..: Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku. Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2018.

[7] Izdebski H.: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – aktualny i pożądany stan przepisów. Kontrola Państwowa 2/2016, pp. 28–37.

[8] Sikora A., Martyka A, Figurska-Dudek J.: Jedno miasto – dwa modele rozwoju przestrzennego. Przypadek Rzeszowa. Miasto 2.0. Człowiek–Przestrzeń–Transformacja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2021, pp. 71–82.

[9] Beim M., Modrzewski B.: W kierunku racjonalnej polityki urbanistycznej Polski. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 24/2013, pp. 9–23.

[10] Smutek J.: Suburbanizacja, rozwój niezrównoważony i jego konsekwencje dla wydatków gmin w Polsce. Handel Wewnętrzny. special issue (lipiec-sierpień) tom 2. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju XXI wieku, 2012.

[11] Nowak P.: Eksurbanizacja współczesnych miast. Studia miejskie tom 20 (2015), pp. 133–140.

[12] Szulc H.: Morfogeneza osiedli wiejskich w Polsce. Prace geograficzne nr 163. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Wrocław 1995.

[13] Chwalibóg K. (ed.): Polska Polityka Architektoniczna. Studia i szkice. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2020.

[14] Noworól A.: Instytucjonalny aspekt oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa. Biuletyn KPZK PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk Zeszyt 268 rok 2017, pp. 118–131.

[15] Raport NIK: System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym. Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 193/2016/KIN.

[16] Gosztyła M., Mikrut A.: Urbanistyka miasta Rzeszowa w aspektach historycznych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal Of Civil Engineering, Environment and Architecture, t. XXXIV, z. 64 (3/2/17), pp. 79–90, DOI: 10.7862/rb.2017.155.

[17] Sikora A.: Rzeszów as an example of a ‘new town’ tailored for the modern era. Technical Transactions No. 2021/006.

[18] Grzeszczuk-Brendel H.: Mieszkanie w mieście. Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistycznych. Wydawnictwo Miejskie Poznania, Poznań 2018.

[19] Jakimowicz T. (ed.): Architektura i Urbanistyka Poznania w XX wieku. Wydawnictwo Miejskie Poznania, Poznań 2005.

[20] Wdowicka M., Mierzejewska L.: Procesy suburbanizacyjne w strefie podmiejskiej Poznania. Prace i Studia Geograficzne 2020, t. 65,3, pp. 125–137.

[21] Wilski J. (ed.): Warszawa. Rozwój przestrzenny. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1993.

[22] Jarczewski W., Sykała Ł. (ed.): Region Warszawski stołeczny na tle województwa mazowieckiego. Program Badań Przestrzennych IRMiR, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków-Warszawa 2020.

[23] Degórska B.: Urbanizacja przestrzenna terenów wiejskich na obszarze metropolitalnym Warszawy. Kontekst ekologiczno-krajobrazowy. Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2017.

[24] Kusiak J.: Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2017.

[25] Seruga W.: Nowe formy zamieszkania w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym. Środowisko Mieszkaniowe 2013/12, pp. 114–133.

[26] Dolot A.: Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną, e-mentor 2020, nr 1 (83), pp. 35–43.

About this Article

TITLE:
CHARCTERISTICS OF NEW BUILDINGS IN THE IMPACT AREA OF A LARGE CITY

AUTHORS:
Anna SIKORA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2021.04

KEY WORDS AND PHRASES:
typology, suburbanization, peripheries, housing estate

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1111

DOI:
10.7862/rb.2021.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2021.4

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności