Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2021.03, DOI: 10.7862/rb.2021.3

STUDY OF CIVIL SAFETY ISSUES IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN ENVERONMENTAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION

Anatoliy Nester, Oksana Rohulska, Galyna Kalda, Izabela Piegdoń, Anastasja Prydoloba
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2021.3

Abstract

The article deals with the expediency of using multimedia technologies in the training of future specialists in environmental engineering and construction, including at the initial stage in the study of the subject "Introduction to the specialty". It is emphasized that these technologies open unprecedented prospects in solving important tasks and lead to the transition from the traditional scheme of transfer of reproductive knowledge to a new, creative form of learning. It is established that multimedia technologies in the classes of future specialists in environmental engineering and construction contribute to: the formation of professional skills through the use of Internet materials of different levels of complexity; improving listening skills with the help of authentic sound texts, film episodes; development of dialogue skills, improvement of professional correspondence skills, enrichment of professional vocabulary (both active and passive), which reflects a certain stage in the development of culture, various technical equipment, social and political structure of society; enrichment of students with cultural knowledge, including professional etiquette, features of traditions; improving knowledge through online exercises and tests.

It is proved that the use of multimedia presentations in the training of future specialists in environmental engineering and construction, provides the function of transmitting information, as well as receiving feedback in the process of its perception and assimilation, as information presented in visual form is most accessible to perception.

It is noted that the use of multimedia technologies in the training of future professionals contributes to the intensification and enrichment of the educational process, evokes a conscious perception of educational material, motivates and activates student learning, individualizes the process of studying specialties, diversifies classes, and promotes mental and creative skills. construction and civil security, increases interest in training and the level of professional skills.

Full text (pdf)

References

[1] Nester A.A. Civil security (labor protection). Introduction to the specialty: tutorial – Khmelnitskyi : KHNU, 2017. – 199 с. [in Ukrainian].

[2] Burovycka Yu. M. Informacijno-komunikacijni texnologiyi u vyshсhyр navchalnyh zakladah: algorytm vprovadzhennya [Information and Communication Technologies in Higher Educational Institutions: An Implementation Algorithm]. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences. 2016, (133), 23-26. [in Ukrainian].

[3] Vasylykiv I. Navchannya marketyngu z vykorystannyam informacijnyh tehnologij yak nova forma organizaciyi navchalnogo procesu Василиків І. [Teaching marketing using information technology as a new form of educational process organization]. Molod` I rynok. 2011, 3, 151-154. [in Ukrainian].

[4] Klachkova M. A. Vykorystannya multymedijnyh tehnologij na urokah anglijskoyi movy [Use of multimedia technologies in English lessons]. [Electronic resource]. – Access mode : http://fel2005.dp.ua/docs/blog/06/040.pdf [in Ukrainian].

[5] Kalda G.S., Bielikov A.S., Sokolan Ju.S., Rybalka K.A. Socioeconomic and psychological evaluation of work environment at production site / Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, № 2, 2021, 72-79 [in Ukrainian].

[6] Gavrilova N., Hyzhnyak I. Klasyfikaciya lekcijnyh prezentacij ta vymogy do nyh [Classification of lecture presentations and requirements to them]. [Electronic resource]. – Access mode : http://litmisto.org.ua/?p=19616 [in Ukrainian].

[7] Godlevska K. V. Osoblyvosti vykorystannya multymedia prezentacij u procesi profesijnoyi pidgotovky majbutnih vchyteliv pochatkovyh klasiv [Features of the use of multimedia presentations in the process of professional training of future primary school teachers]. [Electronic resource]. – Access mode : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN &P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzvdpu_pp_2013_40_46.pdf [in Ukrainian].

[8] Guzhva T. Vykorystannya multymedijnyh prezentacij na urokah anglijskoyi movy [Use of multimedia presentations in English lessons]. [Electronic resource]. – Access mode : http://tatyanaguzhva.blogspot.com/2017/11/blog-post.html [in Ukrainian].

[9] Pyshhyk O. V. Metodyka vykorystannya multymedia-tehnologij na uroci [Methodology of using multimedia technologies at a lesson]. [Electronic resource] – Access mode : Kharkiv: “Osnova”. 2013, 2(50), 221–230. [in Ukrainian].

[10] Komar, O. A. (2008). Pidgotovka majbutnih uchyteliv pochatkovoyi shkoly do zastosuvannya interaktyvnyh tehnologij. Teoretyko-metodychni aspekty [Training of future primary school teachers to use interactive technologies. Theoretical and methodical aspects]. Uman: RVCz «Sofiya», 332 p. [in Ukrainian].

About this Article

TITLE:
STUDY OF CIVIL SAFETY ISSUES IN THE TRAINING OF SPECIALISTS IN ENVERONMENTAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION

AUTHORS:
Anatoliy Nester (1)
Oksana Rohulska (2)
Galyna Kalda (3)
Izabela Piegdoń (4)
Anastasja Prydoloba (5)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Khmelnitskiy National University
(2) Khmelnitskiy National University
(3) Rzeszow University of Technology/Khmelnitskiy National University
(4) Rzeszow University of Technology
(5) Khmelnitskiy National University

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2021.03

KEY WORDS AND PHRASES:
civil security, construction, presentations, information technology

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1108

DOI:
10.7862/rb.2021.3

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2021.3

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności