Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.023, DOI: 10.7862/rb.2019.23

The Risk As a Measure of System Safety

Janusz RAK, Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2019.23

Abstract

Water supply system (WSS) is characterized by its continuous work and requires high reliability level for its operating as well as for its safety System operating is inseparably connected with the possibility that different failures (undesirable events) occur. The most often they have random character and then they can be described by the classical methods used in the reliability engineering including the probabilistic methods but sometimes they are the consequences of the events which can cause the catastrophic situation. Events of this type cause the so called domino effect that is a chain of the undesirable events which very often develops according to some definite scenarios. In many cases the consequences of such events can be very serious for water consumers as well as for water pipe companies. The basic measure describing WSS safety is risk and the elaboration of the model to analyze risk connected with WSS will allow to use the safety barriers properly. The paper presents paradigms of risk analysis in WSS in the aspect of improving safety for water consumers.

Full text (pdf)

References

 1. Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. PAN, Komitet Inżynierii Środowiska, 28, Lublin 2005.
 2. Rak J.: Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 3. Rak J.: Selected problems of water supply safety Environment Protection Engineering Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 35, 2, 2009, pp. 23–28.
 4. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Czynniki ryzyka w eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 5. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel Przywecki 2013, pp. 1–164.
 6. Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 7. Rak J.Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2009.
 8. Haimes Y.Y.: On the complex definition of risk: a systems-based approach. Risk Analysis, 29(12), 2009, pp. 1647–1654.
 9. Rak J.: Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.
 10. Tchórzewska-Cieślak B.: Method of assessing of risk of failure in water supply system. European safety and reliability conference (ESREL), Risk, reliability and societal safety, Taylor & Francis, 2, 2007, pp. 1535–1539.
 11. Hastak H., Baim E.: Risk factors affecting management and maintenance cost of urban infrastructure. Journal of Infrastructure Systems, ASCE, 7(2), 2001, pp. 67–75.
 12. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K., Rak J.: Analysis of risk and failure scenarios in water supply system. Konferencja: International Water Association World Congress on Water, Climate and Energy, Dublin, Ireland 2012.
 13. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Piegdoń I.: Risk analysis of water supply interruptions in collective water supply systems. Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars 2(3),2012, pp. 201–207.
 14. Tchórzewska-Cieślak B., Rak J., Pietrucha-Urbanik K.: Safety analysis and assessment in the water supply sector. International Group on Reliability (I.G.O.R.), Reliability: Theory & Applications 1, 2012, pp. 142–153.
 15. Rak J.: Dopuszczane ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej. Sigma-NOT, GWiTS, 3, 2009, pp. 12–15.
 16. Hipel K.W., Kilgour D.M., Zhao N.Z.: Risk analysis of the Walkerton drinking water crisis. Canadian Water Resources Journal, 3, 2003, pp. 395–397.
 17. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Review of Matrix Methods For Risk Assessment In Water Supply System. Journal of Konbin t. 1, z. 1. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2006, pp. 67–76.
 18. Rak J.: Methods of reliability index determination concerning municipal water quality. Journal of Konbin nr 2. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Warszawa 2008, pp. 157–174.

About this Article

TITLE:
The Risk As a Measure of System Safety

AUTHORS:
Janusz RAK (1)
Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.023

KEY WORDS AND PHRASES:
safety, risk, water supply system

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1103

DOI:
10.7862/rb.2019.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2019.23

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności