Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.012, DOI: 10.7862/rb.2019.12

BUILDING INFORMATION MODELLING AND COPYRIGHT

Monika GACZKOWSKA
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2019.12

Abstract

Building Information Modeling (BIM) translated directly into Polish means modeling information about a building. BIM is used in the planning, design, management and implementation of construction, and – ultimately – in building management. In addition, BIM allows simultaneous cooperation of many people on one project. However, the question arises whether models created using this technology are protected by law. One of the most important issues related to BIM, and particularly models created using this technology, is the protection of copyright, which is why these issues are discussed in more detail in this article.

Full text (pdf)

References

[1] Duration of copyright and related proprietary rights, https://zaiks.org.pl/ /171,154,6_czas_trwania_autorskich_i_pokrewnych_praw_majatkowych (accessed on 20.03.2019).

[2] Binder, F. Kosterhon, Urheberrecht für Architekten und Ingenieure, München 2003.

[3] Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

[4] Directive of the European Parliament and Council on copyright in the Digital Single Market.

[5] E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. system informacji prawnej LEX, 2019.

[6] J. Barta, R. Markiewicz, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, ed. 5, LEX, 2011.

[7] J. Chwalba, Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego, Wolters Kluwer Polska, 2018.

[8] J. Józefczyk, Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa, https://mojafirma.infor.pl/umowy-w-firmie/abc-umow/294929,Odpowiedzialnosc-deliktowa-a-odpowiedzialnosc-kontraktowa.html, 12.09.2014 r. (accessed on 10.04.2019).

[9] K. Majewski, K. Stolarski, Building Information Modeling (BIM) – kwestie prawne i praktyczne. Zamawiający 2018/30/7-9, LEX.

[10] Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, reviewed in Berlin on November 13, 1908 and Rome on June 2, 1928 (ratified in accordance with the Law of 5 March 1934), Journal of Laws of 1935, No. 84 item 515.

[11] M. Drzazga, BIM – zapis informacji o przedsięwzięciu budowlanym (projektowanie 5D), "Przegląd Budowlany" 9/2016.

[12] M. Wiśniewska, Podmiot prawa autorskiego – twórca, https://lexplay.pl/artykul/ /prawo_autorskie/Podmiot-prawa-autorskiego-tworca (accessed on 20.03.2019).

[13] M. J. Stępień, Indywidualny charakter utworu jako przesłanka ochrony prawnoautorskiej dzieła technicznego, "Acta Iuris Stetinensis" 2(18)/2017.

[14] M. R. Sarbiński, Prawo autorskie. Komentarz do wybranych przepisów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2014.

[15] Optymalizacja procesu projektowania budynku – technologia BIM, https://swiat-aluminium.pl/aktualnosci/architektura/438-optymalizacja-procesu-projektowania-budynku-%E2%80%93-technologia-bim.html, 12.08.2015 r. (accessed on 7.05.2019).

[16] Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS.

[17] Dictionary of terms related to BIM, http://bim4u.eu/slownik (accessed on 10.04.2019).

[18] Act of 23 April 1964 – Civil Code, Journal of Laws of 2018 item 1025 as amended.

[19] Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law, Journal of Laws of 2018, item 1986 as amended.

[20] Act of 4 February 1994 on copyright and related rights, Journal of Laws of 2018 item 1191 as amended.

[21] W. Szymanik, Ci, którzy pierwsi wdrożą BIM, wygrają, www.inzynierbudownictwa.pl/ /technika,materialy_i_technologie,artykul,ci_ktorzy_pierwsi_wdroza_bim_wygraja,10566, 2.01.2018 r. (accessed on: 29.04.2019).

[22] Judgment of the Appellate Court in Warsaw of 7 October 2015, VI ACa 1200/14, LEX No. 1936794.

About this Article

TITLE:
BUILDING INFORMATION MODELLING AND COPYRIGHT

AUTHORS:
Monika GACZKOWSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
- - -

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.012

KEY WORDS AND PHRASES:
real estate, BIM, proptech, copyrights, work

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1089

DOI:
10.7862/rb.2019.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2019.12

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności