Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.013, DOI: 10.7862/rb.2019.13

MONITORING, EARLY WARNING AND SUSTAINABLE MANAGEMENT SYSTEM FOR LODZ WASTEWATER TREATMENT PLANT AS A WATER PROTECTION TOOL

Grażyna SAKSON, Agnieszka BRZEZIŃSKA, Krzysztof KOWALSKI
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2019.13

Abstract

Municipal wastewater treatment plants are exposed to the inflow of toxic substances, which may hamper or even preclude their proper functioning, especially of the biological part. In the case of combined or hybrid sewer systems, additionally, in wet weather, there may appear a rapid inflow of a mixture of domestic and industrial sewage, and stormwater in an amount exceeding the capacity of the devices, causing the need to discharge parts of not fully treated wastewater through the bypass channel, which may reduce overall treatment effects. In such situations, the receivers are exposed to an inflow of increased amounts of pollutants, which on the one hand causes a threat to the aquatic environment, on the other, may result in administrative fines for the treatment plant resulting from non-compliance with the conditions of the water permit, as well as costs of removing the effects of failure. The article presents the concept of a monitoring, early warning and sustainable management system for the Lodz wastewater treatment plant, which will allow minimizing pollutant emissions to the aquatic environment. The system will be based on data from the municipal pluviometer network, measurement of flows in combines sewer overflows and newly built sewage quality monitoring stations equipped with on-line probes. The resulting data will allow to predict quantity and quality of inflow to the treatment plant, which will allow for an early warning about the dangers. In consequence decision-making to improve the safety of its operation will be possible.

Full text (pdf)

References

 1. Black G., Jones M., Vale P., Johnson N., Nocker A., Cartmell E., Dotro, G., Biofilm Responses to Toxic Shocks in Closed Pipes: Using Nitrous Oxide Emissions as an Early Warning of Toxicity Ahead of a Wastewater Treatment Works, Water, Air and Soil Pollution, 2014, 225, 2, 1837.
 2. Vasquez M.I., Fatta-Kassinos D., Is the evaluation of “traditional” physicochemical parameters sufficient to explain the potential toxicity of the treated wastewater at sewage treatment plants? Environ Sci Pollut Res, 2013, 20:3516–3528.
 3. Liwarska-Bizukojć E., Ślęzak R., Klink M., Study on wastewater toxicity using ToxTrak™ method, Environmental Science and Pollution Research, 2016, 23:9105–9113.
 4. García L., Barreiro-Gomez J., Escobar E., Téllez D., Quijanoa N., Ocampo-Martinez C., Modeling and real-time control of urban drainage systems: A review, Advances in Water Resources, 2015, 85, 120–132.
 5. Schilling W., Andersson B., Nyberg U., Aspegren H., Rauch W., Harremoës P., Real time control of wastewater systems, Journal of Hydraulic Research, 2010,785-797.
 6. Seggelke K., Löwe R., Beeneken T., Fuchs L., Implementation of an integrated real-time control system of sewer system and waste water treatment plant in the city of Wlhelmshaven, Urban Water Journal, 2013,10, 5, 330-341.
 7. van Daal P., Gruber G., Langeveld J., Muschalla D., Clemens F., Performance evaluation of real time control in urban wastewater systems in practice: Review and perspective, Environmental Modelling & Software, 2017, 95, 90-101.
 8. Vezzaro L., Christensen M.L., Thirsingd C., Grumb M., Mikkelsen P.S., Water quality-based real time control of integrated urban drainage systems: a preliminary study from Copenhagen, Denmark, Procedia Engineering, 2014,70, 1707–1716.
 9. Langeveld J., Van Daal P., Schilperoort R., Nopens I., Flameling T., Weijers S., Empirical sewer water quality model for generating influent data for WWTP Modelling, Water, 2017, 9, 491.
 10. Zawilski M., Sakson G., Analiza możliwości retencjonowania ścieków ogólnospławnych dla potrzeb Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, Katedra Inżynierii Środowiska PŁ na zlecenie GOŚ ŁAM, 2008.
 11. Sakson G., Zawilski M., Brzezinska A., Analysis of combined sewer flow storage scenarios prior to wastewater treatment plant, Ecological Chemistry and Engineering S, 2018, 25(4), 619–630.
 12. Brzezinska A., Zawilski M., Sakson G., Assessment of pollutant load emission from combined sewer overflows based on the online monitoring, Environmental Monitoring and Assessment, 2016, 188, 9.
 13. Zawilski M., Sakson G., Brzezińska A., Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w aspekcie ochrony wód odbiornika, „Infrastruktura miast” pod red. J. Dziopaka, D. Słysia i A. Stec, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-166-5, 2017.

About this Article

TITLE:
MONITORING, EARLY WARNING AND SUSTAINABLE MANAGEMENT SYSTEM FOR LODZ WASTEWATER TREATMENT PLANT AS A WATER PROTECTION TOOL

AUTHORS:
Grażyna SAKSON (1)
Agnieszka BRZEZIŃSKA (2)
Krzysztof KOWALSKI (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Lodz University of Technology 
(2) Lodz University of Technology 
(3) Wastewater Treatment Plant of Lodz

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.013

KEY WORDS AND PHRASES:
sewer system, sewage treatment, water protection, predictive model, toxicity

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1087

DOI:
10.7862/rb.2019.13

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2019.13

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności