Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.008, DOI: 10.7862/rb.2019.8

PRELIMINARY ASSESSMENT OF A FLAT ROOF RADIATION ON RADIATIVE HEAT GAINS OF NEARBY WINDOWS – A CASE STUDY

Marcin KACZMARZYK, Michał MUSIAŁ, Grzegorz PIĄTKOWSKI
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2019.8

Abstract

This paper presents the results of preliminary assessment of radiative heat flux received by selected windows from tar paper coated flat roof of the adjacent building. This study was conducted on an actual object: building “P” at the University of Technology in Rzeszow. Windows located on south-western elevation of “P” building are subjected to thermal and diffused solar radiation, coming from a flat roof of a nearby gym. It was suspected, that this extra heat flux may have significant influence on compartment overheating, that is observed by occupants of “P” building. For the purpose of this study, various atmospheric data, such as temperatures, solar irradiance and wind speed were collected on site. In order to gain more detailed insight into investigated problem, Finite Elements model of occurring phenomenon was developed. FE modelling along with calculations of necessary view factors were performed in Matlab 2019a. Our study demonstrated, that analysed windows receive twice the heat gains from the flat roof, that they would have received from grass covered ground surface in absence of the gym. It has been concluded, that the proximity of the flat roof with bituminous cover considerably influences radiative heat gains of the windows, especially these located at lower floors and the phenomenon seriously contributes to overheating of the compartments in studied building.

Full text (pdf)

References

  1. Smolec W., Fototermiczna konwersja energii słonecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  2. Chwieduk D., Energetyka słoneczna budynku, Wydawnictwo Arkady 2011.
  3. Musiał M., Kaczmarzyk M., Thermal Properties Of Transparent Barrier Modified Witch Organic Pcms, Journal Of Civil Engineering, Environment And Architecture t. 63 (2/I/2016) kwiecień – czerwiec 2016, s. 171–178.
  4. Lichołai L., Musiał M., Wpływ organicznych materiałów zmiennofazowych na efektywność energetyczną przegrody przezroczystej, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, t. 63 (4/16), październik – grudzień 2016, s. 329–338.
  5. Musiał M., Zastosowania materiałów PCM we współpracy z przegrodami transparentnymi, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. 64 (1/17), styczeń – marzec 2017, s. 15–22, DOI:10.7862/rb.2017.2.
  6. Kaczmarzyk M., Wpływ współczynnika kształtu a/v na wielkość strat ciepła w budynku w świetle rosnących wymogów dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. 64 (2/II/17), kwiecień – czerwiec 2017, s. 45–54, DOI:10.7862/rb.2017.80.
  7. Runsheng T., Meir A. I., An analysis of absorbed radiation by domed and vaulted roofs as compared with flat roofs, Energy and Buildings, vol. 35, 2003, pp. 539–548.
  8. Haider I. M., Lee J., Chang J. D., The Effect of Exterior and Interior Roof Thermal Radiation on Buildings Cooling, Energy Procedia Engineering, vol. 145, 2016, pp. 987–994.
  9. Pogorzelski J. A. Fizyka cieplna budowli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
  10. PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metody obliczania. (in Polish).

About this Article

TITLE:
PRELIMINARY ASSESSMENT OF A FLAT ROOF RADIATION ON RADIATIVE HEAT GAINS OF NEARBY WINDOWS – A CASE STUDY

AUTHORS:
Marcin KACZMARZYK (1)
Michał MUSIAŁ (2)
Grzegorz PIĄTKOWSKI (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.008

KEY WORDS AND PHRASES:
thermal radiation, flat roof, view - factor, diffused radiation, radiative heat flux

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1084

DOI:
10.7862/rb.2019.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2019.8

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności