Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.007, DOI: 10.7862/rb.2019.7

COMPARISON OF PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING METHODS ON THE CHOSEN ARCHITECTURAL OBJECT

Łukasz ŁUKASZEWSKI
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2019.7

Abstract

Digitization of documentation of white cards is currently a key aspect of preservation of national heritage. Destructive processes of archival documentation, escalation of acts of vandalism, consequences of war operations that have left their stamp on architectural objects as well as monuments of nature contributed to adaptation and introduction of the fifth form of national heritage, which is “digitization”. Digitization shall ensure the re-creation of not only lost national treasures in the future, but also shall enable researchers in architecture, archeologists, historians, conservators a research and an analysis of chosen objects and records related to it in a non-invasive and interactive way. Objects subject to digitization will be able to be analyzed more thoroughly since digital data rendered available by electronic means shall enable and facilitate an interdisciplinary research process. In the article, the author presents results that compare two methods for digitization of the chosen architectural object. Documentation consists in recording and preserving of the fragment of façade and the chosen architectural detail of the considered object. The object subject to analysis is the "Tenement under the singing frog" built in 1889-90 acc. to the project by Teodor Marian Talowski, in Kraków at Retoryki 1 St. For an analyzed example, research has consisted in application of photogrammetry and laser scanning methods to acquire information on spatial geometry of researched object and compare discrepancies of newly generated 3D models. The object presented has undergone a comparative analysis, based on which the key aspects have been isolated and then demonstrated in a graphic way, as well as specific issues related to them, such as precision and effect of distortion have been discussed. The objective of the work has been presentation of possibilities of practical application of photogrammetry as a cheaper method of digitization of architectural objects in relation to scanning method, applicable in digitization and preservation of national heritage consisting in development of new interactive documentation (white card).

Full text (pdf)

References

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotogrametria, odczyt: 20.03.2016.
  2. Boroń A., Rzonca A., Wróbel A., Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków, Roczniki Geometryki 2007 tom V zeszyt 8, str. 129–140.
  3. Zapłata R., Naziemne skanowanie laserowe w ochronie zabytków – potencjał i potrzeby, Monografia nr 500, Przeszłość dla przyszłości tom 3, str. 101-114 ISSN 0860-097X.
  4. Wytyczne Techniczne G-3.4 pt.: Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury, GUGIK, Warszawa 1981.
  5. Ustawa Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  6. Ustawa Dz.U. 2004 Nr 21 poz. 2153 z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
  7. http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytkiruchome/archiwum-kart-ewidencyjnych/, odczyt: 20.03.2016.
  8. Kępczyńska-Walczak, A., Walczak, B. Nowoczesne technologie w dokumentacji i interpretacji dziedzictwa architektonicznego, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 2011, tom 1, str. 4–6.
  9. The London Charter for the ComputerbasedVisualization of CulturalHeritage, red. Hugh Denard, King’s College London, 07.02.2009, www.londoncharter.org 20.05.2015.
  10. Lopez-Menchero V.M., Grande A., The principles of the Seville Charter, 2011, http://cipa.icomos.org/fileadmin/template/doc/Prague/096.pdf, odczyt: 02.06.2015.

About this Article

TITLE:
COMPARISON OF PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING METHODS ON THE CHOSEN ARCHITECTURAL OBJECT

AUTHORS:
Łukasz ŁUKASZEWSKI

AUTHORS AFFILIATIONS:
Politechnika Krakowska

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2019.007

KEY WORDS AND PHRASES:
digital image, inventory of monuments, digitization, white card, 3D documentation, discrepancy

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1083

DOI:
10.7862/rb.2019.7

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2019.7

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności