Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.29, DOI: 10.7862/rb.2014.29

WERYFIKACJA MODELI DYNAMICZNYCH NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARÓW „TŁA DYNAMICZNEGO”

Janusz KAWECKI, Krzysztof KOZIOŁ, Krzysztof STYPUŁA

DOI: 10.7862/rb.2014.29

Streszczenie

Eksploatacja drogi projektowanej w pobliży istniejących budynków nie powinna naruszać warunków ich dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz wymagań odnośnie do zapewnienia niezbędnego komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w tych budynkach. Projektant konstrukcji drogi powinien na podstawie odpowiednich analiz dynamicznych wykazać, iż podane wymagania będą spełnione podczas eksploatacji drogi. Rozpatrywane zagadnienia należą do zadań diagnozy z prognozą (por. [3]). Obliczenia sprawdzające wpływ prognozowanego oddziaływania parasejsmicznego na budynek i ludzi w budynku przeprowadza się na modelu budynku. Ukształtowany model obliczeniowy budynku (przeważnie z zastosowaniem MES) powinno się zweryfikować. Można to zrobić  korzystając z wyników pomiarów tzw. tła dynamicznego (por. [5]). W pracy opisano procedurę weryfikacji modelu dynamicznego budynku oraz podano przykłady jej zastosowania przy weryfikowaniu modelu stosowanego w ocenie wpływu prognozowanych drgań na konstrukcję budynku, na ludzi w budynku oraz na inne obiekty infrastruktury.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E., Stypuła K.: Ocena diagnostyczna skutków wpływów drgań na budynki i ludzi w budynkach, Inżynieria i Budownictwo, nr 9, 1993, s. 390-394
  2. Ciesielski R., Kawecki J., Maciąg E.: Ocena wpływu wibracji na budynki i ludzi w budynkach (diagnostyka dynamiczna), Wyd. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1993
  3. Kawecki J.: Diagnostyka drgań komunikacyjnych na budynki i ludzi w budynkach, Transport Miejski i Regionalny, nr 11, 2006, s. 17-27
  4. Kawecki J., Stypuła K.: Metodyka pomiarowo-interpretacyjna wyznaczania modelu budynku przydatnego w ocenie wpływu drgań parasejsmicznych na ludzi, Czasopismo Techniczne, seria: Budownictwo, z. 2-B, 2007, s. 39-46.
  5. Kawecki J., Stypuła K.: Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach narażonych na oddziaływania komunikacyjne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2013.
  6. PN-B-02170:1985, Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
  7. PN-B-02171:1988, Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
  8. Stypuła K.: Drgania wywołane eksploatacją miejskiego transportu szynowego –Badania i zapobieganie, Transport Miejski i Regionalny, nr 10, 2006, s. 2-11.
  9. Zieliński T. P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – Od teorii do zastosowań, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WERYFIKACJA MODELI DYNAMICZNYCH NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARÓW „TŁA DYNAMICZNEGO”

AUTORZY:
Janusz KAWECKI (1)
Krzysztof KOZIOŁ (2)
Krzysztof STYPUŁA (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Krakowska
(2) Politechnika Krakowska
(3) Politechnika Krakowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.29

SŁOWA KLUCZOWE:
drgania parasejsmiczne, model dynamiczny budynku, weryfikacja modelu, badania tła dynamicznego

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/108

DOI:
10.7862/rb.2014.29

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.29

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-05-05

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności