Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2018.044, DOI: 10.7862/rb.2018.44

COMPARISON ANALYSIS OF THE THEORETICAL AND FORECASTED VALUES OF MINING TERRAIN CURVATURES WITH REFERENCE TO THEIR VALUES CAUSED BY MULTI-DEPOSIT EXPLOITATION CONDUCTED AT THE GREAT DEPTH

Justyna ORWAT
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2018.44

Abstract

In this article were presented the results of comparison analysis of mining terrain curvatures values, which were caused by a multiple exploitation of hard coal in several coal beds numbered 338/2, 341 and 358/1. The curvatures values (observed on the measuring line) were compared with their theoretical values calculated on the base of subsidence forecasted by the use of the Białek’s formula (with the values of its parameters determined from the survey results) and with the curvatures values modeled with this formula directly. On the base of this comparison, there was made an evaluation of effectiveness of made forecasts and conducted theoretical calculations. Taking into account the values of correlation coefficients and standard deviations between the ‘measured’ and theoretical, and forecasted graphs of curvatures, it was defined which graphs fit better to the real results of geodesic measurements. It should be marked that an exploitation of three coal beds was conducted by the longwall system with the roof rocks falling into the post-exploitation emptiness, at a great depth amounts from 600 m (the 338/2 coal bed) to 1,000 m (the 358/1 coal bed). The influences coming from the exploitation of these coal beds were observed within 10 years on 53 points of measuring line, which was located above the middle of the B – 2 longwall in the 338/2 coal bed and parallel to the runs of excavations in this coal bed. The surveys of the points heights and distances between the measuring points were done in the three– and four–monthly cycles. Based on these measurements, the values of mining terrain curvatures were designated.

Full text (pdf)

References

  1. Mielimąka R.: Wpływ kolejności i kierunku eksploatacji prowadzonej frontami ścianowymi na deformacje terenu górniczego [Impact of sequence and direction of mining exploitation conducted by the use of longwalls excavations on mining terrain deformations], Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 43.
  2. Ostrowski J.: Deformacje powierzchni terenu górniczego [Deformations of mining terrain surface], Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2015, s. 415–417.
  3. Orwat J.: Ocena skuteczności modeli zastosowanych do reprognozy krzywizn terenu górniczego w oparciu o przeciętne przebiegi ich wartości pomierzonych [Appraisal of effectiveness of the models used to a reprognosis of the values of mining area curvatures made in relation to the average courses of their measured values], Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, nr 6(3), 2017, s. 171–180.
  4. Orwat J., Mielimąka R.: Approximation of average course of measured curvatures of mining area with reference to their forecast values by Białek’s formulas, AIP Conference Proceedings, vol. 1863, 2017, pp. 130003-1 – 130003-4.
  5. Białek J.: Algorytm obliczania chwilowych i czasowo ekstremalnych wskaźników deformacji przestrzennej dynamicznej niecki osiadania wraz z oprogramowaniem [Calculation algorithm of the temporary and time-extreme deformations indicators of dynamic subsidence trough with software], Politechnika Śląska, Gliwice 1980, praca doktorska niepublikowana.
  6. Białek J.: Nieliniowy matematyczny model osiadania powierzchni w czasie wskutek prowadzonej eksploatacji górniczej [Non-linear mathematical model of surface subsidence in the time as a result of conducted mining exploitation], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, z. 38, 1985.
  7. Białek J.: Opis nieustalonej fazy obniżeń terenu górniczego z uwzględnieniem asymetrii wpływów końcowych [Description of an unidentified phase of mining terrain subsidence with inclusion of final influences asymmetry], Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, z. 194, 1991.
  8. Białek J.: Algorytmy i programy komputerowe do prognozowania deformacji terenu górniczego [Algorithms and computer programs to forecasting of mining terrain deformations], Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 35.
  9. Popiołek E., Ostrowski J., Milewski M.: Próba oceny przydatności krzywizny profilu niecki obniżeniowej jako wskaźnika zagrożenia obiektu poddawanego wpływom podziemnej eksploatacji górniczej (na przykładzie złoża LGOM) [Evaluation attempt of curvature usefulness of subsidence trough profile as an indicator of object threat which is subject to influences of underground mining exploitation], Przegląd Górniczy, nr 11, 1995, s. 1–7.
  10. Popiołek E.: Ochrona terenów górniczych [Protection of mining terrains], Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2009, s. 42–45.

About this Article

TITLE:
COMPARISON ANALYSIS OF THE THEORETICAL AND FORECASTED VALUES OF MINING TERRAIN CURVATURES WITH REFERENCE TO THEIR VALUES CAUSED BY MULTI-DEPOSIT EXPLOITATION CONDUCTED AT THE GREAT DEPTH

AUTHORS:
Justyna ORWAT

AUTHORS AFFILIATIONS:
Politechnika Śląska

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2018.044

KEY WORDS AND PHRASES:
multi-seams extraction; exploitation at the large depth; observed, theoretical and forecasted curvatures of mining terrain; J. Białek’s formula

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1039

DOI:
10.7862/rb.2018.44

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2018.44

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu: