Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.24, DOI: 10.7862/rb.2014.24

ZARZĄDZANIE MIEJSKĄ INFRASTRUKTURĄ WODOCIĄGOWĄ

Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK, Dawid SZPAK

DOI: 10.7862/rb.2014.24

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano zasady zarządzania miejską infrastrukturą wodociągową ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji przedsiębiorstw wodociągowych. Wskazano na konieczność wyposażenia polskich przedsiębiorstw wodociągowych w nowoczesne systemy informatyczne wspomagające operatora oraz na ich możliwości rozwoju. Opisano poszczególne programy informatyczne wykorzystywane najczęściej przez przedsiębiorstwa wodociągowe oraz korzyści wynikające z ich stosowania. Szczegółowo opisano system monitoringu jako jeden z najistotniejszych dla właściwej kontroli pracy systemu wodociągowego. Przedstawiono sposoby rozmieszczania punktów pomiarowych oraz wykorzystywania pozyskanych danych i zadania, do jakich można je stosować. Opisano także sposób zastosowania systemu Geographic Information System (GIS), Epanet oraz System of Control and Data Analysis (SCADA) przeznaczone do eksploatacji systemu wodociągowego. W pracy odniesiono się również do korzyści płynących z kompleksowego funkcjonowania poszczególnych modułów. Stwierdzono, że dopiero zintegrowane działanie kilku programów daje operatorowi pełną kontrolę pracy systemu wodociągowego i ograniczenie ryzyka podejmowania decyzji. W pracy opisano system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) dla miasta Rzeszowa oraz scharakteryzowano system zintegrowanego zarządzania SZZW w Rzeszowie jako przykład efektywnego i nowoczesnego sposobu zarządzania. System ten składa się z takich programów, jak: GIS, SCADA, Customer Information System (CIS), model matematyczny sieci wodociągowej oraz zespolony z nim algorytm optymalizacji wielokryterialnej. System ten stwarza operatorowi optymalną możliwość kontroli pracy sieci wodociągowej, wychwytywania i właściwego reagowania w przypadku wystąpienia awarii, a także planowania modernizacji i rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Knapik K., Bajer J.: Wodociągi. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010, s. 11-13.
 2. Rak J.: Podstawy bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę. Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2005, s. 187-196.
 3. Rak J. i in.: Metody oceny niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody do
 4. odbiorców. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013,
 5. s. 23-25.
 6. Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011,
 7. s. 25-28, 149-151.
 8. Tchórzewska-Cieślak B.: Systematyka stanów i cech związanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, nr 241, z. 43/2007, s. 107-114.
 9. Studziński J.: Narzędzia informatyzacji miejskich sieci wodociągowych. Wodociągi – Kanalizacja, nr 75 (5/2010), s. 34-37.
 10. Kwietniewski M., Gębski W., Wronowski N.: Monitorowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydaw. Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa 2005, s. 18-21, 96-98, 102-106, 133-136.
 11. Bergel T., Pawełek J.: Quantitative and economical aspects of water loss in water-pipe networks in rural areas. Environment Protection Engineering, no 3, 2008, pp. 59-64.
 12. Studziński J.: Zastosowanie danych z monitoringu w systemie zarządzania miejską siecią wodociągową. Studia i Materiały PSZW, nr 9, 2007, s. 154-164.
 13. Kwietniewski M., Miszta-Kruk K.: GIS w zarządzaniu systemami wod-kan. Wodociągi – Kanalizacja, nr 50 (4/2008), s. 24-26.
 14. Rak J., Kwietniewski M.: Bezpieczeństwo i zagrożenia systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 43-68.
 15. Kruszyński W.: Komputerowe modelowanie systemów zaopatrzenia w wodę. Wodociągi – Kanalizacja, zeszyt specjalny, nr 2 (11/2013).
 16. http://wodnet.pl/epanet-2
 17. Tchórzewska-Cieślak B., Cieślak R.: Sterowanie i wizualizacja pracy podsystemu ujmowania i pompowania wody. Instal, nr 284 (5/2008), s. 38-41.
 18. http://www.mpwik.rzeszow.pl/index.php/woda/sieci-wodociągowe
 19. Studziński J.: System komputerowego zarządzania miejską siecią wodociągową
 20. z użyciem modeli matematycznych. Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja osiągnięć nauki polskiej. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. „Innovatio Press” Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2010, s. 174-179.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZARZĄDZANIE MIEJSKĄ INFRASTRUKTURĄ WODOCIĄGOWĄ

AUTORZY:
Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK (1)
Dawid SZPAK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.24

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie, miejska infrastruktura wodociągowa, SCADA, GIS, Epanet

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/103

DOI:
10.7862/rb.2014.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.24

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-03-03

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności