Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2018.015, DOI: 10.7862/rb.2018.15

THE VALIDITY OF THE BDOT10k DATABASE ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF TARNOBRZEG

Magdalena SĘP, Anna SIKORA
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2018.15

Abstract

Up to date issue of cartographic studies is a complex problem. The content of the BDOT10k database is particularly important from the user's point of view, which should be updated on a current basis. The authors carry out an analysis of the database's validity along with the assessment of changes in spatial topography based on available non-standard topographical studies and an orthophotomap. The research was carried out in the town of Tarnobrzeg, which due to its specificity (a town with high dynamics of development) allows for a clear picture of the essence of the problem.

Full text (pdf)

References

  1. Olszewski R., Gotlib D. i inni, Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2013.
  2. Wytyczne techniczne Baza Danych Topograficznych (TBD), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2008.
  3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. [Dz.U.1989 Nr 30 poz. 163, z późniejszymi zmianami].
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie z dnia 12 lipca 2001 r.  [Dz.U.2001 nr 80. poz.866, z późniejszymi zmianami].
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz baz danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych z dnia 17 listopada 2011 r. [Dz.U. 2011 nr 279 poz. 1642, z późniejszymi zmianami].
  6. Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. [Dz.U.2010 nr 76 poz.489, z późniejszymi zmianami].
  7. Gołębiowski J., Stosunki społeczno-ekonomiczne w Tarnobrzegu i powiecie tarnobrzeskim w okresie drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1992.
  8. Krasuska J., Wygoda B. i in. 60 lat Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego, Wydawnictwo Kopalni Siarki Machów SA w Likwidacji, Tarnobrzeg 2014.
  9. Leń P., Głowienka E., Zastosowanie metod GIS w analizie struktury przestrzennej obszarów wiejskich gminy Sławno w powiecie opoczyńskim, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (3/16), 2016, p. 227–238, DOI: 10.7862/rb.2016.205.
  10. Salata T., Prus B., Gawroński K., Ocena rozwiązań planistycznych z wykorzystaniem przestrzennych baz danych w aspekcie skalowalności rozwoju zabudowy, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury – Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (3/16), 2016, p. 399–411, DOI:10.7862/rb.2016.223.

About this Article

TITLE:
THE VALIDITY OF THE BDOT10k DATABASE ON THE EXAMPLE OF THE TOWN OF TARNOBRZEG

AUTHORS:
Magdalena SĘP (1)
Anna SIKORA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Rzeszow University of Technology
(2) Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2018.015

KEY WORDS AND PHRASES:
Tarnobrzeg, BDOT10k, topographic maps, urban structure, development of the city

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1027

DOI:
10.7862/rb.2018.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2018.15

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności