Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.23, DOI: 10.7862/rb.2014.23

ANALIZA STRAT WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ W STALOWEJ WOLI

Andrzej STUDZIŃSKI, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Wojciech KLUZ

DOI: 10.7862/rb.2014.23

Streszczenie

W publikacji przedstawiono analizę strat wody w sieci wodociągowej Stalowej Woli przeprowadzoną na podstawie danych uzyskanych z Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. Stalowa Wola podczas eksploatacji sieci wodociągowej w latach 2008-2013, a także danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oszacowane straty wody mają wartości niższe niż te odnotowane przez inne systemy zaopatrzenia w wodę. W pracy dokonano także charakterystyki podstawowych informacji o systemie zaopatrzenia w wodę w Stalowej Woli. Uzyskane wyniki odniesiono do danych innych systemów zaopatrzenia w wodę znajdujących się w województwie podkarpackim. Obliczenie jednostkowych wskaźników strat wody pozwoliło na uzyskanie szczegółowego obrazu sytuacji eksploatacyjnej wodociągu. Wszystkie jednostkowe wskaźniki objętościowe dotyczące strat wody wykazują tendencję malejącą w badanym okresie. Jednostkowy wskaźnik obciążenia hydraulicznego w odniesieniu do całej długości sieci wodociągowej w przeciągu ostatnich 5 lat wahał się w granicach od 37,73 do 42,33 m3/km⋅d. Wskaźnik średniej wielkości strat w ciągu doby na jednego mieszkańca jest zbliżony do wartości odnotowanych w innych miastach w Polsce i zawiera się w przedziale od 5,99 do 11,96 dm3/M⋅d. Korzystny jest także iloraz rzeczywistych strat rocznych oraz nieuniknionych strat rzeczywistych definiowany jako infrastrukturalny indeks wycieków, który wynosi od 1,6 do 3,3.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Dohnalik P.: Straty wody w miejskich sieciach wodociągowych. Wydaw. Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych, Bydgoszcz 2000.
 2. Kluz W.: Analiza strat wody w miejscowości Stalowa Wola. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014 (praca niepublikowana).
 3. Mayer P. et al.: AWWA Leak Detection & Water Accountability Comittee Report. Residential End Uses of Water. AWWA Research Foundation, 1999.
 4. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Analiza strat wody wodociągu krośnieńskiego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 2012, s. 452-454.
 5. Rak J.: Awaryjność sieci wodociągowych w miastach polskich. Wodociągi Polskie, z. 3, nr 27, 2003, s. 11-14.
 6. Rak J.R., Tunia A.: Analiza i ocena strat wody w wodociągu Rzeszowa. Instal, Teoria i Praktyka w Instalacjach, nr 5, 2012, s. 42-45.
 7. Speruda S., Radecki R.: Ekonomiczny poziom wycieków. Wydaw. Translator s.c., Warszawa 2003.
 8. World Bank Institute Performance. NRW Training Module 6. Performance Indicators, 2005.
 9. MZK Stalowa Wola. Dane eksploatacyjne za okres 2008-2013.
 10. Hirner W., Lambert A.: Losses from Water Supply Systems: Standard terminology and recommended performance measures. IWA, London 2000.
 11. Koral W.: Metodyka obniżania poziomu przecieków w sieciach wodociągowych. Wodociągi – Kanalizacja, nr 6, 28, 2006, s. 26-29.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA STRAT WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ W STALOWEJ WOLI

AUTORZY:
Andrzej STUDZIŃSKI (1)
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK (2)
Wojciech KLUZ (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.23

SŁOWA KLUCZOWE:
sieć wodociągowa, straty wody, wskaźniki strat wody

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/102

DOI:
10.7862/rb.2014.23

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.23

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-04-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności