Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.263, DOI: 10.7862/rb.2017.263

WPŁYW ROZMIESZCZENIA IZOLACJI CIEPLNEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ NA PRACĘ OGRZEWANIA ŚCIENNEGO

Anna WERNER-JUSZCZUK
Dodany przez: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2017.263

Streszczenie

W referacie określono wpływ sposobu rozmieszczenia izolacji cieplnej w ścianie zewnętrznej z ogrzewaniem ściennym wodnym typu A na jego wydajność cieplną, temperaturę powierzchni oraz straty ciepła. Analizę przeprowadzono dla dwóch wariantów rozmieszczenia izolacji: jedna warstwa izolacji cieplnej od strony środowiska zewnętrznego, oraz dwie warstwy izolacji: jedna na powierzchni zewnętrznej ściany, druga bezpośrednio pod warstwą tynku z rurami. Wariant drugi obejmuje trzy zmienne grubości izolacji cieplnej bezpośrednio pod rurami. W obu wariantach łączny opór cieplny izolacji jest sobie równy. Obliczenia przeprowadzono dla zmiennej temperatury powietrza zewnętrznego i czynnika grzewczego, oporu cieplnego izolacji i warstwy wykończeniowej, rozstawu przewodów. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń numerycznych przenikania ciepła w ścianie z ogrzewaniem ściennym wykonanych za pomocą programu wykorzystującego metodę elementów brzegowych (MEB). Stwierdzono, że dla analizowanych zmiennych parametrów konstrukcyjnych grzejnika oraz środowiska zewnętrznego wykonanie izolacji cieplnej w dwóch warstwach a nie jednej ma pomijalny wpływ na wydajność cieplną grzejnika ściennego (zmiana maksymalnie o 2,5%) oraz na średnią temperaturę powierzchni grzejnika ściennego i straty ciepła do środowiska zewnętrznego. Rozmieszczenie izolacji cieplnej wpływa natomiast na rozkład izoterm wewnątrz przegrody z grzejnikiem ściennym. Zastosowanie warstwy izolacji cieplnej pod rurami powoduje, że bezwładność cieplna grzejnika ściennego maleje, ze względu na mniejszą masę przegrody budowlanej do nagrzania, co poprawia właściwości regulacyjne systemu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Werner-Juszczuk A.: Koszty instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym, Rynek Instalacyjny, nr 12, 2017.
 2. Bojic M., Cvetkovic D., Miletic M., Malesevic J., Boyer H.: Energy, cost, and CO2 emission comparison between radiant wall panel systems and radiator systems, Energy and Buildings, vol. 54, 2012, pp. 496-502.
 3. Karabay H., Arıcı M., Sandık M.: A numerical investigation of fluid flow and heat transfer inside a room for floor heating and wall heating systems, Energy and Buildings, vol. 67, 2013, pp. 471-478.
 4. PN‒EN ISO 11855‒1:2015‒09: Projektowanie środowiska w budynku ‒ Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie ‒ Część 1: Definicje, symbole i kryteria komfortu.
 5. PN‒EN ISO 11855‒3:2015‒09: Projektowanie środowiska w budynku ‒ Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie ‒ Część 3: Projektowanie i wymiarowanie.
 6. PN‒EN 1264‒3:2009: Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe ‒ Część 3: Wymiarowanie.
 7. Kosir M., Krainer A., Dovjak M., Perdan R., Kristl Z.: Alternative to the conventional heating and cooling systems in public buildings, Journal of Mechanical Engineering, vol. 56, no. 4, 2010, pp. 575-583.
 8. www.sankom.pl (data dostępu 12.2017 r.).
 9. PN‒EN 1264‒4:2009: Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe ‒ Część 4: Instalowanie.
 10. PN‒EN ISO 11855‒5:2015‒10: Projektowanie środowiska w budynku ‒ Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie ‒ Część 5: Instalacja.
 11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2013 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 12. Strzeszewski M.: Ekstrapolacja wymagań normy PN-EN 1264 dotyczących izolacji grzejników podłogowych do warunków polskich, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja, nr 4, 2008, s. 29-30.
 13. Wiśniewski S., Wiśniewski T.: Wymiana ciepła, WNT, Warszawa 2000.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WPŁYW ROZMIESZCZENIA IZOLACJI CIEPLNEJ W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ NA PRACĘ OGRZEWANIA ŚCIENNEGO

AUTORZY:
Anna WERNER-JUSZCZUK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Białostocka

DODANY PRZEZ:
Artur Szalacha

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2017.263

SŁOWA KLUCZOWE:
ogrzewanie płaszczyznowe, straty ciepła, wydajność cieplna, temperatura powierzchni

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1011

DOI:
10.7862/rb.2017.263

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2017.263

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności