Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.22, DOI: 10.7862/rb.2014.22

ANALIZA ZUŻYCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STALOWA WOLA

Andrzej STUDZIŃSKI, Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK, Magdalena DĄBEK

DOI: 10.7862/rb.2014.22

Streszczenie

W pracy przedstawiono szczegółową analizę zmian poboru wody w miejscowości Stalowa Wola. Dostarczone do badań dane obejmowały lata 2009-2013. Opisano podstawowe wielkości stosowane w przypadku sytemu wodociągowego. Ponadto dokonano charakterystyki miejscowości oraz funkcjonującego w niej systemu wodociągowego. Analiza zużycia wody w Stalowej Woli wykazała, że zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku jest nierównomierne i ulega wahaniom. Oszacowano jednostkowe zużycie wody na jednego mieszkańca oraz wyznaczono współczynniki nierównomierności dobowej. Najwyższe średnie miesięczne zużycie wody zanotowano w sierpniu. W pracy przedstawiono szczegółową analizę struktury zużycia wody m.in. ze względu na porę roku, dni tygodnia oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Pobór wody w poszczególnych latach odznaczał się maksymalną wartością współczynnika nierównomierności dobowej, wynoszącym od 1,27 (2009 r.) do 1,43 (2010 r.). Średnie jednostkowe zużycie w ciągu tych lat mieściło się
w przedziale od 0,115 m3/M·dw (2013 r.) do 0,120 m3/M·d (2010 r.). Maksimum poboru wody przez mieszkańców w ciągu pięciu lat występowało w soboty, natomiast minimum przypadało na niedziele. Wykonano również prognozowanie na kolejne trzy lata (tj. 2014-2016) dotyczące zapotrzebowania na wodę oraz kształtowania się cen za 1 m3 wody.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Kępa A., Stępniak L., Stańczyk-Mazurek E.: Analiza zużycia wody i zmienność rozbiorów dla obszaru zasilania Kawie Góry na terenie miasta Częstochowy. Rocznik Ochrony Środowiska, nr 15, 2013, s. 2546-2562.
 2. Rak J., Pietrucha-Urbanik K., Solecka M.: Changeability of waterconsumption in the city of Rzeszów. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo
 3. i Inżynieria Środowiska, nr 1, 2012, s. 203-210.
 4. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Analiza zużycia wody przez mieszkańców Dębicy. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, vol. 42, 2007, s. 113-122.
 5. Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Zużycie wody w mieście Rzeszowie. Mat. konf.
 6. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia
 7. w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, Szczyrk 5-6 czerwca 2003 r. Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 263-270.
 8. Sawicka-Siarkiewicz H., Gmitrzuk N.: Kształtowanie się jednostkowych wskaźników zużycia wody na terenach osiedli w grupach miast o liczbie mieszkańców
 9. od 50 001 do 500 000. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 45, 2010,
 10. s. 63-82.
 11. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K.: Awaryjność sieci wodociągowej Tarnowa. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10, 2012, s. 464-466.
 12. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K.: Water main failure risk assessment. Journal
 13. of KONBiN, no. 4 (24), 2012, pp. 115-124.
 14. Żuchowski A., Telega M.: Analiza produkcji i zużycia wody w Pile. Rocznik Ochrona Środowiska 2010, s. 313-324.
 15. Ilościowo-jakościowy raport zużycia wody za okres 2009-2013. Miejski Zakład Komunalny Stalowa Wola.
 16. Dąbek M.: Analiza zużycia wody w miejscowości Stalowa Wola. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014 (praca niepublikowana).

Podsumowanie

TYTUŁ:
ANALIZA ZUŻYCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI STALOWA WOLA

AUTORZY:
Andrzej STUDZIŃSKI (1)
Katarzyna PIETRUCHA-URBANIK (2)
Magdalena DĄBEK (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska
(3) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.22

SŁOWA KLUCZOWE:
zużycie wody, produkcja wody, prognozowanie zapotrzebowania na wodę

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/101

DOI:
10.7862/rb.2014.22

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.22

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-04-17

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności