Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2018.006, DOI: 10.7862/rb.2018.6

MONITORING VERTICAL DISPLACEMENTS OF AN ENGINEERING OBJECT WITH MASONRY WALLS

Maria MRÓWCZYŃSKA, Elżbieta GROCHOWSKA, Sławomir GIBOWSKI
Submitted by: Artur Szalacha

DOI: 10.7862/rb.2018.6

Abstract

The paper presents a method for conducting measurements and processing the results that makes it possible to determine the vertical displacements of measurement and control network points stabilized outside and inside a building in which changes in the form of scratches and cracks on the external and internal walls were noticed. These changes were so disturbing that a number of technical opinions were issued on the technical condition of the building, the ground and water conditions as well as the location of other buildings in relation to that object. The measurement methodology is generally known, but the problem of correctly defining a reference system and estimating the values of vertical displacements still remains to be solved. Moreover, the paper presents the characteristics of the object subjected to research, its technical condition in 2006 and in 2015 as well as an analysis of the impact of a heating duct on the behaviour of the building.

Full text (pdf)

References

 1. Adamczewski Z., Nieliniowa analiza dokładności sieci geodezyjnej, Geodezja i Kartografia, t. XX, z. 3, Warszawa 1971.
 2. Adamczewski Z., Algorytm numerycznej kontroli przylegania obiektów, Geodezja i Kartografia, t. XXVII, z.3, Warszawa 1979. Gil J., Wybrane elementy modyfikacji metody Cartesian Descent, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 210, Wrocław 1991.
 3.  Gil J., Badanie nieliniowego geodezyjnego modelu kinematycznego przemieszczeń, seria: monografie nr 76, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra 1995.
 4. Kadaj R., Ein robuster Schätzer in der Deformationsanalyse, X. Internationaler Kurs für Ingenieurvermessung, München 12-17.09.1988.
 5. Masternak H., Grzelak S., Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb zadania - Modernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w Zielonej Górze – rozbiórka istniejącego kanału cieplnego na działce 153/8, ul. Dekoracyjna w Zielonej Górze, Sulechów 2013.
 6. Matysiak A., Grochowska E, Hamudi K., Ocena stanu technicznego budynku na nieruchomości przy ul. Dekoracyjnej 8 w Zielonej Górze - ekspertyza techniczna nr 47/12/2015 r., Zielona Góra 2016.
 7. Mrówczyńska M., Gibowski S., Opracowanie wyników pomiarów przemieszczeń pionowych punktów sieci geodezyjnej pomiarowo-kontrolnej na budynku przy ul. Dekoracyjnej 8 w Zielonej Górze, Zielona Góra 2006-2014.
 8. Prószyński W., Kwaśniak B., Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2006.
 9. Skrzypczak I., Kogut J., Kokoszka W., Zientek D., Monitoring of landslide areas with the use of contemporary methods of measuring and mapping, Civil and Environmental Engineering Reports, Vol. 24 (1), p.69-82.
 10. Świtka R. „Ekspertyza stanu technicznego i możliwości sposobu naprawy budynku przy ul. Dekoracyjnej 8 w Zielonej Górze” Zielona Góra 2006.
 11. Wujczyk K. „Protokół przeglądu stanu technicznego budynku położonego przy ul. Dekoracyjnej 8 w Zielonej Górze składającego się z lokali 1 i 2 – budynek administracyjno-biurowy” Zielona Góra 2014.

About this Article

TITLE:
MONITORING VERTICAL DISPLACEMENTS OF AN ENGINEERING OBJECT WITH MASONRY WALLS

AUTHORS:
Maria MRÓWCZYŃSKA (1)
Elżbieta GROCHOWSKA (2)
Sławomir GIBOWSKI (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Uniwersytet Zielonogórski
(2) Uniwersytet Zielonogórski
(3) Uniwersytet Zielonogórski

SUBMITTED BY:
Artur Szalacha

JOURNAL:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2018.006

KEY WORDS AND PHRASES:
vertical displacements, geodesic monitoring, engineering object

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/1003

DOI:
10.7862/rb.2018.6

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2018.6

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności