Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.21, DOI: 10.7862/rb.2014.21

JAKOŚCIOWA ANALIZA RYZYKA AWARII PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH WODOCIĄGU GRUPOWEGO

Andrzej STUDZIŃSKI, Józef KOBYLARZ

DOI: 10.7862/rb.2014.21

Streszczenie

Celem opracowania jest analiza hydrauliczna stanów awaryjnych przewodów wodociągowych wodociągu grupowego zaopatrującego w wodę 4 sąsiadujące miejscowości, łącznie około 14 tysięcy odbiorców. Rozpatrywany wodociąg jest jednostrefowy, zaopatrywany w wodę z jednego źródła zasilania. Ocenie poddano wielkość obniżenia ciśnienia oraz jego zasięg. W tym celu zastosowano del hydrauliczny sieci wodociągowej utworzony w programie Epanet 2 na podstawie danych uzyskanych od eksploatatora wodociągu. Model obejmuje zbiorniki wody uzdatnionej, pompownię oraz sieć wodociągową. Metodyka badań polega na symulowaniu zamknięcia (awarii) poszczególnych przewodów sieci wodociągowej i analizy porównawczej rozkładu ciśnienia w sieci wodociągowej w stanie bezawaryjnym oraz podczas awarii. Określono skutki awarii poszczególnych odcinków: wielkość obszaru obniżenia ciśnienia poniżej wartości ciśnienia wymaganego, czasu trwania obniżenia ciśnienia, potencjalnych skutków – liczby odbiorców dotkniętych ograniczeniem dostawy wody. Przeprowadzona symulacja umożliwiła wyznaczenie odcinków sieci, które można podzielić na trzy grupy w zależności od stopnia wpływu ich awarii na działanie sieci, tj. odcinki limitujące prawidłową pracę sieci powodujące przerwanie dostaw wody dla całego systemu zaopatrzenia, odcinki powodujące brak dostaw wody do znacznej części odbiorców, odcinki, których awaria powoduje nieznaczne wahania ciśnienia w sieci, jednakże nie powoduje spadku ciśnienia poniżej wymaganego oraz odcinki niemające większego wpływu na działanie sieci. W przypadku awarii odcinka brak dostaw wody będzie dotyczył wyłącznie odbiorców podłączonych do danego odcinka. Przeprowadzona symulacja wskazała, że na prawidłowe działanie całej sieci wodociągowej istotny wpływ ma wystąpienie awarii na zaledwie 5 odcinkach. Zlokalizowano obszary, które są najbardziej narażone na wahania ciśnienia w sieci wodociągowej wynikające z awarii tych przewodów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K.: Risk indicators of water network operation. Chemical Engineering Transactions, no. 26, pp. 189-194.
 2. Studziński A.: Analiza hydrauliczna skutków awarii przewodów wodociągowych Rzeszowa. Instal, nr 10/2008, s. 109-112.
 3. Studziński A.: Ryzyko awarii magistrali wodociągowej „ISKRZYNIA” w Krośnie.
 4. Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Inżynieria Ekologiczna, z. 26, 2011, s. 247-256.
 5. Studziński A.: Ryzyko awarii magistrali wodociągowej „Szczepańcowa”
 6. w Krośnie. Ośrodek Informacji „Technika Instalacyjna w Budownictwie” INSTAL. Teoria i Praktyka w Instalacjach, z. 11/2011, s. 58-62.
 7. Studziński A.: Ryzyko awarii przewodów rozdzielczych wodociągu Krosna. Czasopismo Techniczne, z. 1, Środowisko, 2011, s. 191-200.
 8. Studziński A., Pietrucha-Urbanik K.: Awaryjność sieci wodociągowej Tarnowa. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10/2012, s. 464-466.
 9. Iwanejko R., Bajer J.: Metoda szacowania ryzyka związanego z czasem usuwania awarii sieci wodociągowej w zastosowaniu. Czasopismo Techniczne, z. 1., Środowisko, 2011.
 10. Iwanejko R., Bajer J.: Podstawy teoretyczne metody szacowania ryzyka związanego z czasem usuwania awarii sieci wodociągowej. Czasopismo Techniczne, z. 1., Środowisko, 2011.
 11. Pietrucha-Urbanik K., Studziński A.: Analiza strat wody wodociągu krośnieńskiego. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 10/2012, s. 452-454.
 12. Rak J., Kwietniewski M.: Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2010.
 13. Knapik K.: Dynamiczne modele w badaniach sieci wodociągowych. Wydaw. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2000.

Podsumowanie

TYTUŁ:
JAKOŚCIOWA ANALIZA RYZYKA AWARII PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH WODOCIĄGU GRUPOWEGO

AUTORZY:
Andrzej STUDZIŃSKI (1)
Józef KOBYLARZ (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Politechnika Rzeszowska
(2) Politechnika Rzeszowska

WYDAWNICTWO:
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2014.21

SŁOWA KLUCZOWE:
ryzyko, przewody wodociągowe, analiza jakościowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/100

DOI:
10.7862/rb.2014.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rb.2014.21

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2014-01-05

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności